Vastuullinen yritys huolehtii työkyvystään yhteisesti myös loman jälkeen

Lomakausi on loppumaisillaan ja työpaikoilla eletään siirtymäkautta kesän poikkeusaikatauluista tasaiseen arkirytmiin. Työhön palailee loman jäljiltä rentoutuneita ja virkistyneitä työntekijöitä, valmiina laittamaan kortensa kekoon. Joskus loma ei kuitenkaan palauttanut henkilökohtaisen elämän syistä tai työpöydällä odottaa työkuorma, joka vie voimat jo ensimmäisen viikon jälkeen. Millä eväin lähdetään syksyyn, jotta hyvinvointia riittää jokaiselle työpäivälle?

Loma ei ole aika, jolloin työntekijä on pois töistä, vaan mahdollisuus kerätä tarpeen mukaan joko voimia, intoa tai lepoa tulevia töitä varten. Loma on jokaisen omaa aikaa, johon työ ei ulotu, mutta sen tarkoitus on kuitenkin lisätä hyvinvointia ja työssä jaksamista. Mukavasti sujuneen loman jälkeen töihin palaa motivoituneita ja tuottavia työntekijöitä. 

Vaikka työnantaja ei voi työntekijänsä loman vieton tapoihin vaikuttaa, työnantajalle huomioitavaa on se, että työssä kertyvä kuorma vaikuttaa loman viettoon ja palautumiseen. Vastuullinen työnantaja huolehtii työntekijän työkykyisyydestä ja mahdollistaa omalta osaltaan antoisan loman vieton. Työn jaosta, työkuorman hallinnasta ja kuormituksen ehkäisystä on hyvä tehdä säännöllinen rutiini. Silloin mikään erityinen hetki, kuten lomalle jääminen ja sieltä palaaminen, ei aiheuta äkillistä ruuhkaa töiden selvittelyssä. Työntekijänä voi itse vaikuttaa töiden sujuvuuteen ja kertymiseen ennakoimalla lomalle lähtöä ja sieltä palaamista jo hyvissä ajoin.

Loman jäljiltä työpaikoilla voi olla kiireinen pino tehtäviä töitä ja syksyn aikataulut painavat päälle. Osa sinnittelee edelleen koronassa ja muutkin poissaolot tai puuttuvat työntekijät aiheuttavat ylimääräistä kuormaa. Erilaiset työt voivat kuormittaa erilaisia ihmisiä eri tavoin. Fyysinen rasitus vaatii erilaista palautumista kuin aivotyö. Joku meistä kokee tiukan aikataulun haastavana, kun taas joku nauttii kiireestä ja sen tuomasta paineesta. Oleellista on tasapaino erilaisten toimintojen välillä. Toiminnat voivat olla vaativia, tuottavia ja palauttavia, ja niitä kaikkia on oltava, jotta jaksamisemme ja motivaatiomme pysyy itsellemme sopivalla tasolla. Nämäkin asiat ovat yksilöllisiä, eikä voi antaa ohjetta siitä, millaisia toimintoja ja kuinka paljon tulisi olla, jotta tasapaino säilyy.  Jollekin luonnossa liikkuminen voi olla rentouttavaa ja palauttavaa, toiselle taas vaativaa liikuntaa. Yleisesti olisi suotavaa, että vaativien ja tuottavien toimintojen jälkeen palauttavia toimintoja olisi riittävästi ja toimintojen sykli olisi sopivasti säännöllinen. Jos työ on vaativaa, siinä tarvitsee palautumista joka päivä, ei vain lomilla.   

Tässä muutama täsmällinen vinkki mukavaan lomalta palaamiseen ja työhyvinvoinnista huolehtimisen vastuun jakoon:

Tarkkaile hyvinvoinnista kertovia signaaleja sekä itselläsi, että muilla

Kun olo on hyvä, miten toimit ja miltä näytät? Siihen peilaten voi huomioida muutoksia omassa ja muiden käytöksessä. Hyvinvoiva ihminen hymyilee, jaksaa osallistua keskusteluihin oman persoonansa mukaisesti, vaikuttaa levänneeltä ja suoriutuu työnsä vaatimuksista. Jos tulee tarvetta usein vetäytyä keskusteluista, olla välittämättä yhteisesti sovituista toimintatavoista tai jäädä väsyneenä tekemään ylitöitä, on aika tehdä asialle jotain.

Vastuullinen työnantaja: Ole läsnä, kuuntele, välitä ja toimi

Työnantajan on helppo huomata hyvinvoinnista kertovia merkkejä työntekijöistä läsnä olemalla. Loman jälkeen voi kuulostella miten loma meni ja työn lomassa satunnaisesti kysyä kuulumisia. On hyvä järjestää reilusti aikaa sille, että työntekijän jakamat asiat tulevat kuulluksi ja jos huolia ilmenee, niihin reagoidaan heti. Aina ei tarvitse itse tietää kuinka toimia, jos aidosti välittää työntekijän tilanteesta ja lähtee etsimään sille ratkaisua.

Vastuullinen työntekijä: Pidä huolta itsestäsi, rajoistasi ja roolista työyhteisön jäsenenä

Työ vie energiaa, rasittaa kognitiivisia kykyjä ja fyysistä jaksamista. Oman hyvinvoinnin ylläpitoon panostaminen edesauttaa työssä jaksamista. Liikunta, omat harrastukset, rentouttava lepo, hyvä ruoka ja viihde antavat vastapainoa työlle. Jokaiselle yksilöllisesti soveltuva irtioton tapa töistä on mahdollinen ja suositeltava. Joskus kuitenkin työ itsessään vie liikaa voimia, eikä oma palautuminen enää riitä. Silloin on huolehdittava itse omista rajoistaan töiden suhteen ja tuotava asia esille.

Varmista, että hyvinvoinnista huolehditaan ympäri vuoden

Lomakausi ja satunnaisesti järjestettävät työhyvinvointipäivät edistävät varmasti hyvinvointia, mutta vastuullinen hyvinvoinnista huolehtiminen ulottuu työn arkeen joka päivä. Jokainen työyhteisö ja työntekijä tietää itse parhaiten, mikä voisi parantaa omaa hyvinvointia, joten sitä kannattaa kysyä, ja varsinkin kuunnella. Yksilöllisesti oman yrityksen työhön sovelletut arjen pienet teot hyvinvoinnin edistämiseksi toimivat usein paremmin kuin kertarykäisynä tehty iso hurlumhei. Kun muutaman asian juurruttaa osaksi työpaikan rutiineja, ne sujuvat usein kuin itsestään. Sellaisia voivat olla esimerkiksi yhteinen aamukahvihetki, kaikkien pyytäminen aina mukaan lounaalle tai yhdessä varmistettu töiden valmiiksi saattaminen ennen viikonloppua.

Ota asiantuntija avuksi

Joskus yrityksen, esihenkilön tai työntekijän omat resurssit eivät riitä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Silloin kannattaa kääntyä työkyvyn tukemiseen erikoistuneen asiantuntijan puoleen. Täsmätyökoordinaattori näkee nimensä mukaisesti täsmällisesti työyhteisöön ja työn tekoon kohdistuvat haasteet ja pystyy kohdentamaan juuri oikeat keinot tilanteen parantamiseen. 

Lue lisää Täsmätyökoordinaattori -palvelusta:

Täsmätyökoordinaattori

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Palveluohjaus