Työkyvyn arvio ja tuki

Työkyvyn arvio ja tuki

Työkyvyn arvio on oleellista silloin, kun työstä suoriutuminen on muuttunut, työntekijän toimintakyky on syystä tai toisesta alentunut, työntekijä on palaamassa sairauslomalta takaisin työhön tai mietitään osatyökyvyn tukemisen vaihtoehtoja.

Työkyky on laaja kokonaisuus, joka kattaa henkilön fyysisten ominaisuuksien ja terveydentilan lisäksi myös psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset tekijät. Itse työllä ja työympäristöllä on suuri vaikutus työkykyyn sekä sillä, miten ihminen itse kokee työnsä ja siinä kehittymisen mahdollisuutensa.

Palvelun hyöty

Työntekijän työkyvyn tukeminen työpaikalla edistää työkyvyn ylläpitämistä, mahdollistaa työntekijän mielekkään työn kokemuksen ja varmistaa työssä suoriutumista. Työkyvyn alenemisen riski kannattaa välttää toimimalla ajoissa työkyvyn turvaamiseksi. Ennaltaehkäistynä työkykyä on helpompi ja joustavampi tukea ja siihen riittävät kevyet toimenpiteet.

Työkykyisyys

Hyvä työkyky mahdollistaa mielekkään työn kokemuksen, työssä suoriutumisen työtehtävän edellyttämällä tavalla ja vaikuttaa yleisen toimintakyvyn kokonaisuuteen. Työkykyisyys voi vaihdella elämän ja työuran aikana tilanteista ja terveydentilasta johtuen. On tärkeää kiinnittää huomiota ajoissa huomiota työkyvyn muutoksiin, jotta niitä voidaan hoitaa helpommin ja ilman pysyvän työkyvyn aleneman riskiä. Joskus työkyky muuttuu yllättäen tai itsestä riippumattomista syistä. Nykyisin työelämän muutosvauhti aiheuttaa suuria haasteita työkyvylle.

Työkyvyn tuki

Työkyvyn arvion perusteella suositellaan työntekijälle työkyvyn tuen toimenpiteitä, jotka ovat aina asiakaslähtöisiä ja tähtäävät työkyvyn ehdoilla mahdollisimman täyteen työllisyyteen.

Työkyvyn tuen toimenpiteet pyritään toteuttamaan työntekijän työpaikalla, työssä ja työn tekemiseen kohdistuen, jotta työ ei keskeytyisi.

Voimmeko auttaa työn sujumiseen liittyvissä asioissa? Heräsikö kysymyksiä tai toivotko yhteydenottoa palveluun liittyen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla.

Palveluohjaus