Työ- ja uravalmennus

Työ muuttuu jatkuvasti, urapolut mutkittelevat ja yksilöllinen työkyky vaihtelee. On tilanteita,  joissa tarvitaan tukea ja ohjausta työssä jaksamiseen, motivoitumiseen ja kehittymiseen, mutta joihin työterveyshuollon palvelut välttämättä riitä. Työpaikalla voi ilmetä tarve työn uudelleenjärjestelyille, joiden onnistumiseen ulkopuolisen asiantuntijan apu tulee kyseeseen. 

Yksilöllisellä valmennuksella voi saavuttaa nopean positiivisen muutoksen työn sujuvuuteen. Työ- ja uravalmennus kohdistetaan työntekijän yksilölliseen tilanteeseen pyrkien mahdollisimman hyvin säilyttämään työn tasapainoinen jatkuminen. 

Palvelun hyödyt

  • Ulkopuolinen työelämäasiantuntija hahmottaa nopeasti kokonaistilanteen ja löytää nopeasti oikean toimintatavan työntekijän motivoimiseen ja kehittymiseen
  • Valmennuksen menetelmillä työntekijä voi löytää omat vahvuutensa ja voimavaransa työssä jaksamiseen
Voimmeko auttaa työn sujumiseen liittyvissä asioissa? Heräsikö kysymyksiä tai toivotko yhteydenottoa palveluun liittyen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla.

Palveluohjaus